Josef Jungmann, Těžké vybrání - 1798


Dívky dvě můj život sladiť volí,
popohnulo jich mé vzdychání,
sladké, však jak těžké vybrání!
Obou nelze, jednu vzíti bolí.

Rusá, jako zlatá síje v roli,
Lila jemně hoří k líbání;
prudkým hřeje ohněm k kochání
pěkná, živá, černooká Lolí.

Zvolím prudkou lásku Lolinu,
čili jemný oheň modrých očí?
Prudkýmť se i jemným rozplynu.

Slepě, vztáhna ruce, když mne zočí,
která dříve k horkým prsům skočí,
k prsům horkým slepě přivinu.


Poznámka: síje - osení, obilí

Údajně jeden z prvních českých sonetů - pochází z roku 1798 - ve IV. svazku Puchmajerových almanachů, Nové básně, 1802, str. 29.


top