Eccles. 1, 14

Viděl sem všecky skutky, kteréž se dějí pod sluncem,
a aj, všecko jest marnost a trápení ducha.

__________________________________________

I, liber, in lucem, rigidi secure Catonis,
i labyrinthaeis currere docte viis.
Cumqve ibis curresqve viis, dic: Optime lector,
ex me supremum non nisi disce bonum.

M. Georg. Colsinius

 

Vysvětlivky k textu:

Motto: Ecclesiastes neboli Kazatel (hebrejsky Kohelet), starozákonní biblická kniha připisovaná králi Šalomounovi.

Překlad latinského Čtyřverší (dvou elegických distich, které složil humanistický spisovatel a pobělohorský exulant Magister Georgius Colsinius-Jiří Kavka (zemřel po r. 1643):
Jdi, kniho, na světlo bez obav před přísným Katonem, rychle spěchej, vyznajíc se v ulicích labyrintu. A až půjdeš a poběžíš ulicemi, řekni: Laskavý čtenáři, osvoj si ze mne jenom svrchované dobro. - Cato (Kató): starořímský státník a spisovatel Marcus Porcius Cato Censorius (234-149 n. 1.), zastánce přísných mravů a kritik novot.