OBSAH
Komensky
J. A. KOMENSKÝ


Titul a mapa
Motto
Dedikace
K čtenáři

KOMENSKÝ - LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

I O příčinách v svět putování
II Poutník dostal Všudybuda za vůdce
III Mámení se přitovaryšilo
IV Poutník uzdy a bryllí dostal
V Poutník se z výsoka na svět divá
VI Osud rozděluje povolání
VII Poutník prohlédá ryňk světa
VIII Poutník prohlédá stav a řád manželů
IX Poutník prohlédá stav řemeslníků
X Poutník stav učených prohlédá; nejprv veřejně
XI Poutník přišel mezi filozofy
XII Poutník prohlédá alchymií
XIII Poutník se na Rose-Crucios dívá
XIV Poutník medicinu prohlédá
XV Poutník spatřuje juris prudentiam
XVI Poutník se na promocí mistrů a doktorů dívá
XVII Poutník prohlédá stav nábožníků
XVIII Prohlédá náboženství křesťanské
XIX Poutník stav vrchností spatřuje
XX Stav soldátský
XXI Stav rytířský
XXII Poutník mezi novináře trefil
XXIII Poutník prohlédá hrad Fortúny; a nejprv přístup k němu
XXIV Poutník způsob boháčů prohlédá
XXV Způsob rozkošných světa
XXVI Způsob povýšených světa
XXVII Sláva slovoutných v světě
XXVIII Poutník sobě zoufati počíná a s svými vůdci se hádá
XXIX Poutník hrad královny světa, Moudrosti, prohlédá
XXX Poutník na palácu Moudrosti obžalován
XXXI Šalomoun s houfy velikými na palác Moudrosti přišel
XXXII Poutník se na tajné soudy a správu světa dívá
XXXIII Šalomoun marnosti a šalby světa vyjevuje
XXXIV Šalomoun oklamán a sveden
XXXV Šalomounovo tovaryšstvo rozplášeno, jímáno, smrtmi ohavnými sprovázíno
XXXVI Poutník z světa utéci chce
XXXVII Poutník domu trefil
XXXVIII Krista za hostě dostal
XXXIX Námluva jejich společná
XL Poutník jak proměněn
XLI Poutník do neviditedlné církve odkázán
XLII Vnitřních křesťanů světlo
XLIII Svoboda Bohu oddaných srdcí
XLIV Řád vnitřních křesťanů
XLV Bohu oddaným srdcím vše lehko a snadno
XLVI Svatí všeho hojnost mají
XLVII Bezpečnost Bohu oddaných lidí
XLVIII Pobožní mají odevšad pokoj
XLIX Pobožní mají stálou v srdci radost
L Poutník křesťany podle stavů prohlédá
LI Smrt křesťanů věrných
LII Poutník spatřuje slávu Boží
LIII Poutník za domácího Božího přijat
LIV Zavírka všeho

Text převzat z původního českého projektu, částečně revidován a doplněn.